Khóa hướng dẫn sử dụng xe

Đây là chương trình chăm sóc khách hàng dành cho khách hàng mua xe Toyota được tổ chức liên tục 4 lần / năm. 

Khoá hướng dẫn “Chăm sóc và sử dụng Xe Toyota  dành cho quí vị - những khách hàng của Toyota - sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về cách sử dụng và tự chăm sóc xe của quí vị cũng như cách lái xe an toàn. Ngoài ra, một số lời khuyên cần thiết về việc sử dụng xe trong điều kiện Việt Nam cũng được lưu ý.