Kéo nắn khung xe

Toyota Hoàn Kiếm đã đầu tư hệ thống kéo nắn khung xe với những xe bị biến dạng phức tạp về khung đòi hỏi trình độ kéo nắn khung xe kỹ thuật cao.