Chương trình lái thử xe

Với mục đích giúp khách hàng có quyết định đúng đắn trước khi mua, chương trình lái thử xe được tổ chức cho mọi khách hàng có nhu cầu muốn lái thử xe. Thông qua lái thử, ngoài việc được nhân viên bán hàng Xí nghiệp Toyota Hòan Kiếm giới thiệu trực tiếp, khách hàng sẽ tự cảm nhận được ưu điểm và tiện nghi của xe.